Redes e lacunas

Esta atividade ajudá-lo-á a estabelecer contacto com grupos de partes interessadas que poderá ter deixado de fora do seu plano de envolvimento.

USER
Organisation
Region
Intervention Type
Dimensions
Scales of proximity
Design guide phases

Related posts

Proximidad asistencial en acción: Espacio Lúdico – Sensing the city

Implantación de la Proximidad Asistencial: Chiclayo, Perú

Panorama del proyecto Proximity of Care